"Złote Euro 2005" dla powiatu miechowskiego

Pierwszy rok przynależności do Unii Europejskiej wypadł dla Miechowszczyzny nad wyraz korzystnie.
W zorganizowanym przez wojewodę małopolskiego konkursie na powiat najskuteczniej w Małopolsce pozyskujący środki unijne powiat miechowski zajął pierwsze miejsce, zdobywając nobilitujące "Złote Euro 2005".

W konkursowe szranki stanęło 15 spośród 22 powiatów Małopolski. Rywalizację w ścisłym finale, podczas Wielkiej Majówki Tatrzańskiej pod Gubałówką w Zakopanem, mogliśmy oglądać za pośrednictwem TVP 3 w minioną niedzielę. Miechowszczyzna miała po raz pierwszy możliwość takiego wszechstronnego zaprezentowania się Małopolsce od 1999 roku, gdy po prawie ćwierci wieku "czasów kieleckich" na powrót znalazła się w "swoim" województwie. Może przy okazji także władze zobaczyły, że poza Krakowem i południem województwa istnieje prężnie rozwijający się powiat na północy, w który warto odważniej i z większym przekonaniem inwestować?

- Konkurs "Złote Euro 2005" można traktować jako dobrą zabawę w ramach tradycyjnej majówki. Ale jest to także potwierdzenie niezwykłej siły naszego rolnictwa. Bowiem to rolnicy potrafili uzyskać najwięcej pieniędzy z unijnej kasy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Łącznie udało nam się w pierwszym roku członkostwa w UE pozyskać ok. 75 mln zł., a nie są to dokładne szacunki. Bardzo dziękuję rolnikom powiatu, kolegom samorządowcom z gminy i miasta oraz ościennych gmin, szpitalowi i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego sukcesu - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej w budynku starostwa przy ul. Racławickiej 12 zmęczony, ale uradowany starosta Mieczysław Bertek.

Spośród wszystkich 7503 gospodarstw w powiecie wnioski o dopłaty obszarowe w ramach dopłat bezpośrednich złożyły 6692 gospodarstwa, czyli 89 proc. Rolnicy wzięli z unijnej kasy 20 mln zł. Wartość wniosków, złożonych przez rolników powiatu miechowskiego o dofinansowanie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich - to kolejne 14 123 132 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Miechowszczyzny - 1882 zł. Wartość wniosków zakontraktowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zaowocowała kwotą 23,3 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 447 zł. Są to m.in. środki pozyskane przez gminę Miechów (remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorowie), gminę Charsznica (modernizacja infrastruktury drogowej) oraz Szpital św. Anny (modernizacja bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni). Wartość wniosków złożonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich) - 15 mln zł, co w przeliczeniu na jednego obywatela powiatu daje ok. 300 zł.

Oprócz powyższych środków powiat miechowski pozyskał dodatkowe pieniądze z UE na łagodzenie skutków bezrobocia w wys. 530 tys. zł (z programu Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz z działania 2.2. ZPORR (wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) środki o łącznej wysokości 125 tys. zł.

Na zakończenie starosta Bertek prosił, by podziękować tym, którzy uświetnili prezentację powiatu miechowskiego w Zakopanem, m.in. Kołu Gospodyń Wiejskich z Wierzbicy w gminie Kozłów (smakowita prezentacja, którą bardzo chwalono pod Gubałówką), Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, "Karczmie Antolka" (również wielka degustacja), Miechowskiemu Domowi Kultury i Szkole Podstawowej nr 1.

Choć prawie każdy sukces rodzi zawistników albo trudno go powtórzyć, to jednak Starostwo Powiatowe oraz Urząd Gminy i Miasta w Miechowie mają nadzieję na pozytywną odmianę w tym względzie i to, że nawet najbardziej zatwardziali sceptycy przekonają się do Unii Europejskiej i zobaczą, że warto brać przykład z lepszych, wzorować się na tych, którzy umieją odważnie i skutecznie sięgać po unijne pieniądze.

(Dziennik Polski 04.05.2005r.)